С развитието на изкуствения интелект ще става все по-трудно да различаваме публикации и съдържание, генерирани от хора, и такива, генерирани от ботове.

Apple, SpaceX, Globalstar и бъдещето на сателитния интернет

Каква е връзката между Apple и SpaceX

Това ли е бъдещето

Всъщност ние вече сме там - в бъдещето, в което почти половината от трафика в интернет изобщо не се генерира от хора.

Нов доклад на Imperva от май тази година разкрива, че през 2022 г. 47.4% от целия интернет трафик е идвал от ботове, което е увеличение от 5.1% спрямо предходната година.

Снимка 634711

Източник: iStock

Целта на годишния доклад е да предоставя на лидерите в областта на сигурността и бизнеса информация за еволюцията на бот технологията и автоматизирания трафик.

Същият доклад показва, че трафикът от хора е намалял до най-ниското си ниво от осем години.

Пътуването, търговията на дребно и финансовите услуги са секторите, претърпели най-голям брой бот атаки.

Снимка 634712

Източник: iStock

Игрите и телекомуникациите пък имат най-висок дял на лош трафик от ботове на своите уебсайтове и приложения.

Интересно е, че един от всеки пет бота е използвал Safari като браузър и среда за действие.

От 13-те държави, анализирани в доклада, седем са имали нива на лош трафик от ботове, които надвишават средното за света от 30.2%.

PimEyes и сайтът, който с изкуствен интелект може да открие всяка наша снимка в интернет

Сайтът, който открива всяка наша снимка в интернет

Време ли е да се тревожим

Германия (68.6%), Ирландия (45.1%) и Сингапур (43.1%) се нареждат в челната тройка, докато САЩ също надхвърлят средното ниво с 32.1% вреден трафик.