Често пренебрегваме вероятността пернатите ни приятели да имат значителна интелигентност. Потвърждение на това е изразът "пилешки мозък", с който обозначаваме хората, които не смятаме за особено умни. Но фактите навеждат на друга мисъл.

Оказва се, че гарваните могат да си правят инструменти за постигане на някаква цел (обикновено храна) - нещо, с което се характеризират само най-интелигентните животни; враните решават пъзели със същата цел, а някои папагали не просто повтарят човешките думи, а ги използват в правилния контекст, тоест разбират значението им и кога да си служат с тях.

През 2017 г. в Science бяха публикувани резултатите от изследване, според което гарваните могат да планират бъдещите си действия, което досега се считаше за привилегия само на човека и някои примати.

Учените научили птиците как да използват даден предмет, за да си осигурят храна. 24 часа по-късно на пернатите били давани няколко предмета, от които гарваните избрали точно този, с който вече знаели как да боравят.

Снимка 345716

Източник: iStock

Враните, които са от едно семейство с гарваните, също се справят изключително добре с тестовете за интелигентност. Но са по-добри от гарваните в едно - те отлично разпознават човешките лица и ги свързват с конкретно преживяване. Така те знаят дали някой представлява заплаха, или е приятел.

Сред всички папагали, видът жако изглежда е най-способен да борави с човешката реч. През 50-те години сравнителният психолог Ирен Пепърбърг започнала да учи жакото Алекс на английски. Преди да умре, папагалът знаел около 100 думи и можел да ги използва в правилния контекст, а разбирал и какво означава "същото", "различно" и "нула".

Наскоро беше установено, че мъжките екземпляри на австралийското черно какаду използват пръчки и други растителни части, за да създават нещо подобно на музика, чрез която привличат вниманието на женските. Всеки индивид си има собствен стил, като удря пръчките в стволовете на кухи дървета с различен ритъм от останалите.