Гърдите на новата жена, бившият Денис са по 350 кубика. Устните и носът му също са коригирани. Още в ученическите си години той разбрал, че е затворен в мъжко тяло. На 20 години гардеробът му изцяло бил от женски дрехи.

Въпреки че има няколко записани парчета, Денис признава, че не притежава никакви гласови данни. Вече се казва Деси и е най-известният транссексуален в Гърция.

Той споделя още, че има ателие за производство на обувки в Пещера и с помощта на негова приятелка гъркиня открил магазин. Обувките се правят в България, а се продават в Гърция. Деси вече има и мениджър - Сакис Маракакис. Именно той я/го налага в няколко реклами.

Миналата година едно от гръцките списания обявява Десислав, каквото е рожденото му име, за една от най-лансираните транссексуални личности в Гърция.

"Това ме зарадва, но донядакъде ме и натъжи, тъй като една чужда страна ме оцени, а собствената ми - не", казва Деси.