Според психолозите, има три основни фактора, които пречат на това на бъдем мотивирани. Те са: чувството, че сме задължени да направим нещо; противоречието между поставената задача и ценностите ни и усещането, че не сме способни да постигнем целта.

Няма нищо, което може да ни откаже от дадена дейност, колкото това да бъдем задължени да я извършим. Понякога задължението дори ни отблъсква от неща, които по принцип обичаме да правим. Затова и често сякаш нещо се губи от очарованието на нашето хоби, когато то се превърне в професия.

Един начин да преборим този феномен е като обърнем внимание на ползите от извършването на дадена дейност и заменим "трябва да го направя" с "аз избирам да го направя".

Снимка 401164

Източник: iStock

Когато ни бъде поставена цел, чието постигане ще попречи на нещо друго, което ценим, намирането на мотивация може да бъде достигнато по два начина.

Единият е да променим целта или да потърсим други средства за изпълнението на задачата. А вторият е да погледнем ситуацията от различни ъгли и да се фокусираме върху този, който може да ни донесе някакво удовлетворение. Разбира се, не би следвало да търсим такъв, ако се каним да извършим някакво престъпление. Тук говорим за малки жертви в името на нещо по-голямо.

Снимка 401165

Източник: iStock

Усещането, че няма да се справим с нещо, е изключително обезкуражаващо, но често се оказва, че просто се подценяваме. Ние усъвършенстваме себе си именно чрез поставянето на по-високи цели и тяхното изпълнение. По пътя ще ни бъде нужна помощ и не трябва да се страхуваме да я поискаме. Затова целите, които ни изглеждат по-големи от нас самите, не бива да ни плашат. Струва си да опитаме, дори и да има опасност от провал.