Почеркът ни всъщност издава много повече, отколкото можем да си представим.

Още Аристотел е твърдял, че почеркът отразява характера на пишещия. Съществува цяла наука, която стои зад анализа на почерка, наречена графология. Благодарение на нея се разкриват личностните черти на всеки човек.

Днес графологията се използва за различни цели - от разследване на престъпления до обяснение на проблеми със здравето. Някои работодатели дори прилагат анализ на почерка, за да проверят съвместимостта на потенциалните служители във фирмата.

На базата на разговор с майстор графолог, Business Insider публикува любопитни факти за това как привидно незначителните подробности в нашия почерк, всъщност разкриват кои сме всъщност. Вижте пет от най-важните опорни точки, на които се акцентира, когато се разглежда начинът на писане, за да се определи характерът.

Снимка 358275

Източник: iStock

Размер на буквите и думите
Малки букви

 • Искаме да се чувстваме разбрани и забелязани.
 • Ориентирани сме към хората - екстровертни личности.

Големи букви

 • Силно концентрирани и фокусирани натури.
 • Интроверти.

Наклон
Без наклон

 • Ръководим се от логиката, а не от емоцията.
 • Убедителни и прагматични.

Наклон надясно

 • Сърдечни, приятелски настроени, сантиментални и импулсивни личности.
 • Безкрайно държим на семейството и приятелите.

Наклон наляво

 • Предпочитаме да се занимаваме с работа с ограничени социални контакти.
 • Интроспективни и резервирани натури.

Натиск

Снимка 358277

Източник: iStock

Силен натиск

 • Силно емоционални и чувстваме всичко много интензивно.
 • Имаме бързи реакции.

Лек натиск

 • Лесно се местим от място на място.
 • Не позволяваме на емоциите да ни влияят прекалено.

Връзки между буквите
Без връзки

 • Логични, методични, без да взимаме прибързани решения.

С връзки

 • Интелигентни и интуитивни личности.

Разстояние между редовете
Малко разстояние

 • Не разпределяме времето си правилно.

Голямо разстояние

 • Наясно сме с поставените граници.