Дори никога да не сте си задавали въпроса дали е възможно голям кръг да мине през малък квадрат, тъй като изглежда твърде логично, че отговорът е "не", математикът Тадаши Токиеда от Станфорд е решил да докаже обратното, използвайки магията на математиката.

Токиеда показва как, ако сгънем лист хартия, в който е изрязан квадрат с диагонал по-малък от радиуса на кръг, по правилния начин, то кръгът без усилие ще премине през така получения отвор.

Тайната се крие в преминаването на листа от двумерна в тримерна равнина и преминаването му отново в двумерна, но процепът вече е "конфигуриран" по различен начин и размерът му не е равен на диагонала на квадрата, а се превръща в сбор от двете му страни.

Трудно е човек да си представи какво точно се има предвид с всички тези думи, затова вижте експеримента, демонстриран и обяснен подробно от Токиеда.