Ново проучване установява, че за децата с аутизъм е по-лесно да се справят с поставените задачи, ако говорят на два езика.

Публикувано в Child Development, изследването открива нови причини, за да вярва, че  децата аутисти, които общуват на два езика, увеличават когнитивната гъвкавост в сравнение с децата, които говорят само един.

Според проф. Акарна Надиг, старши автор на статията от Университета Макгил, изследването отдавна е в процес на разработване. Тя твърди, че през последните 15 години е имало много дебати по темата за това дали има двуезично предимство по отношение на изпълнителните функции.

Снимка 334632

Източник: iStock

"Някои изследователи са твърдо убедени, че да живееш като човек, говорещ два езика и несъзнателното превключване между тях, за да се отговори на езиковия контекст, в който се осъществява комуникацията, увеличава когнитивната гъвкавост", споделя проф. Надиг.

Предишни проучвания обаче не отчитат ефекта на двуезичната способност върху аутизма.

Сравнявайки 40 деца на възраст между шест и девет години, с или без аутизъм, които използват свободно един или два езика, новото проучване се фокусира върху компютърно генерирани тестове.

Чрез сортиране на предмети на екрана изследователите откриват, че децата с аутизъм, които говорят на два взика, се представят значително по-добре, когато се стигне до по-сложната част от теста в сравнение с деца с аутизъм, които общуват само на един.

Изводите от проучването са с особена важност най-вече за родителите на деца с аутизъм в решенията им как да преподават на своите деца.

Снимка 334634

Източник: iStock

Тъй като преди се смяташе, че изучаването на втори език само ще затрудни децата аутисти да възприемат чужд език или ще влоши съществуващите езикови трудности, новите изследвания са повратна точка за това как трябва да се обучават децата с аутизъм - особено в страни, в които многоезичието е често срещано.

Въпреки че първоначалното проучване е относително малко, експертите смятат, че последиците от техните открития са огромни и планират да продължат изследването, като ще наблюдават децата през следващите три до пет години, за да видят как се развиват.