Едно от важните комуникативни умения, които е добре да притежаваме, е да разбираме какво ни казва нашия събеседник чрез езика на тялото си. Чували сме много за тази невербална комуникация, но пак ни е трудно да уловим нейните прояви. А ето за какво трябва да бъдем нащрек.

Усмивки

Важно е да различаваме истинските от фалшивите. При истинската имаме както доброволни, така и неволни съкращавания на мускулите, които повдигат по симетричен начин и крайчетата на устата, и бузите. При фалшивата липсва повдигането на бузите.

Докосване на лицето

Ако това се случи няколко пъти, докато говорим с някого, най-вероятно той ни лъже. Независимо дали си докосва устата, носа или очите, той и несъзнателно се издава, че май крие истината.

Снимка 501888

Източник: iStock

Горна устна

Ако тя е неподвижна или и двете устни на събеседника изглеждат някак сковани, вероятно се опитва да премълчи нещо неприятно.

Движения на очите

Ако на някого очите не спират да "шарят", докато му говорим, много е вероятно той да не ни слуша, а да си мисли други неща. Може пък и да е дълбоко съсредоточен върху това какво да ни отговори.

Кръстосани ръце

Ако някой стои пред нас в тази поза, или е ядосан, или въобще не му е до приказки в момента. Кръстосаните ръце са един вид бариера, която се използва като защита, точно както и кръстосаните крака, предава Espresso Communication. 

Снимка 501889

Източник: iStock

Ръце зад гърба

Това е позицията на силните и уверени хора, на лидерите. Особено ако дланите ни сочат навън.

Позиция на тялото

По нея можем да разберем много за човека срещу нас. Ако стои прегърбен, най-вероятно е несигурен в себе си. Изправената позиция пък е сигнал за добро самочувствие и увереност. 

Почесване по врата

Това е ясен издайник, че човекът е нервен. Както казват старите хора - не се чешай там, където не те сърби. В действителност, това е несъзнателно действие, защото когато се чувстваме под заплаха, мускулите в задната част на врата се свиват и усещаме изтръпване.

Стресът, болките в тялото, проблеми със съня и признаците, че имаме нужда от движение

Признаците, че се нуждаем от повече движение

Когато тялото ни дава сигнали

Пръстите на ръцете

Когато се чувстваме уверени, често разперваме ръце и разстоянието между пръстите е по-голямо. В противен случай обаче свиваме длани.