ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА

Доктор Поуст, таен психиатър на световните лидери

Благодарение на американските телевизионни се­риали всички ние сме слушали за експертите, които помагат на полицията да разкрива серийните убийци. Виждали сме ги как работят, разгадавайки маниите на някой serial killer1, анализирайки и най-дребните детайли от неговото ежедневие, как разплитат дет­ството му, за да пресъздадат функционирането на не­говата психика и тайните му мотивации. Всички сме потръпвали при успехите на тези проницателни ченге­та, възхищавайки се на способностите им да отгат­ват - тръгвайки от някоя невинна подробност - къде и кога ще се случи следващото престъпление. Днес тези profilers, както ги наричат на английски, са задължи­телни за полицейските институции.

Онова, което по-малко знаем, е, че психолози с по­добни методи работят за тайните служби, за дипло­мацията и за армията, както и за политическите лидери. Мисията им е да съставят психологически профил на определени политически водачи, приятелски или неприятелски. В професионалния жаргон тези по­литици се наричат key leaders2. А психолозите, натова­рени със създаването на профилите, наричат key leader profilers, буквално „профайлъри на ключови лидери".

Във филмите профайлърите на серийни убийци чес­то са привлекателни герои с гениална интуиция. В ис­тинския живот key leader profilers изглеждат по-скоро като притеснени очилатковци, дешифриращи тонове хартия, прекарващи дни наред в екипна работа върху планини от писани или филмови документи. Заключени­ята им са сдържани, предпазливи и сухи и не се вписват в опростенческия сценарий на телевизионния сериал. При все това работата, която вършат, е също тол­кова завладяваща, но с много по-важни последствия, отколкото тази на профайлърите на серийни убийци.

Не си струва да търсите професията „профайлър" в телефонния указател или в интернет. Тя не съществу­ва официално. Разбира се, намират се, особено в универ­ситетските среди, психолози с интерес към политиче­ската психология. Очевидно някои от тях са в изгодно положение и не скриват своята дейност. Но когато ги попитате дали работят за политици, за армията или за някоя правителствена агенция, те ви поглеждат из­ненадано. И бързат да отрекат всякакво участие в по­литическите, дипломатическите или военните дела.

Трябва да ги разберем. Дискретност и конфиденци­алност - това са двете основи на необикновения им занаят. Тези key leader profilers имат нужда от спокой­ствие. За да работят дискретно. Защото във въпрос­ната малко известна професия съществува нещо като омерта. Профайлърите не говорят за работата си. Или поне не казват всичко. Официално те са психоло­зи, психиатри, професори, изследователи, антрополо­зи, социолози, етнолози или сексолози. Някои работят пряко за правителствени агенции - като Агенцията за национална сигурност, или ЦРУ в Съединените щати, или пък за службите за психологически операции на раз­личните родове войски. Някои от тях са военни, други - цивилни. Някои са на пълен работен ден, повечето ра­ботят по договор. Рядко за много пари - професията е зле платена. Почти винаги работят поради интелектуална страст. Понякога договорът идва от поли­тици, които искат да опознаят по-добре противника. Или защото искат по-добре да опознаят себе си и да се усъвършенстват.

Последното е по-рядко. Можем да се досетим - политиците не се доверяват на профайлърите. Не искат да чуват някои засягащи ги истини. Предпочитат да вкусват меда на ласкателите си или да слушат песента на сирените от сондажите. Твър­дят, че психолозите говорят глупости. Грешат.

 

Откъсът се публикува с изричното разрешение на ИК Колибри

Книгата можете да закупите тук.