СПИСЪК НА ЖИВОТНИТЕ В ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА - СОФИЯ, ПРЕДЛАГАНИ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ

ХИЩНИЦИ

Малки

 Язовец - 1 мъжки и 1 женска
Бодливо свинче - 1 мъжко и 2 женски
Лисица червена - 1 мъжка и 2 женски
Лисица популярна - 1 мъжка
Индокитайски мусанг - 1 мъжки
Генета - 1 женска и 1 мъжка
Бенгалска котка - 1 мъжка
Вълк - 1 мъжки
Вълк (глутница) - 2 мъжки и 1 женска
Нутрия - група с малки
Чинчила - двойка
Монголски джербил - група
Дегу - двойка
Якулус - двойка

Големи
Ивичести хиени - млада двойка

МАЙМУНИ

Дрил - мъжки
Мона -3 женски и 1 мъжка
Зелена морска котка - 2 мъжки
Ханумански лангури - група
Мантиест павиан - група
Гривест макак - 1 мъжси
Малък белонос гвенон - 1 женски
Голям белонос гвенон - 1 мъжки
Макак магот - 1 женска -най-старата маймуна в зоопарка

ТРЕВОПАСНИ

Патагонска мара - група
Муфлони - група
Елен-лопатар - 3 мъжки и 2 женски
Благороден елен - 4 женски
Лама - 3 женски и 1 мъжки
Сърна - 1 мъжка
Ватус - 1 двойка и 2 мъжки подрастващи
Тибетски як - 2 женски и 3 мъжки
Козирог гривест - стадо
Антилопа Саблерог Озириз - 1 двойка
Антилопа Адакс - стадо с малко
Антилопа Личи - стадо
Пони - 1 мъжко (Сашко) и 1 женско (Иринка)
Диви прасета - 7 броя

ПТИЦИ
Скален орел - 2 двойки
Белоглави лешояди - 2 двойки + 2 бр. с неустановен пол
Пауни - двойка и група млади
Пуйков лешояд - 1 женски (много възрастен)
Черен лешояд - 1 брой (много възрастен, вероятно още от стария зоопарк)
Сокол Орко - 1 брой
Голям ястреб - 1 женска
Патагонски папагали - двойка
Синьожълта ара - 2 броя
Египетски гъски - 10 броя
Розово фламинго - 1 брой
Розов пеликан - 3 мъжки
Кралски фазан - двойка
Сребърен фазан - двойка
Златен фазан - двойка
Диамантен фазан - двойка
Щрауси - 1 мъжки и 3 женски
Едуардов фазан - двойка
Седлат фазан - двойка
Фазан на Микадо - двойка
Поен лебед - 1 брой

ВЛЕЧУГИ И ЗЕМНОВОДНИ

Дюмерилов варан - група
Тигров питон - група
Игуана - група
Кралски питон - двойка
Дъгова боя - група
Калифорнийска кралска змия . група
Амурски смок - двойка
Индонезийски воден питон - двойка
Парагвайска анаконда - група
Боа констриктор - двойка
Леопардов гекон - група
Ямайска боа- група
Кутийчеста констенурка - 1 брой
Зелен базилиск- 1 брой
Свиненоса змия - 1 брой
Кожеста костенурка трионикс - 1 брой
Кубинска боя - двойка
Млечна змия -синелое - 2 броя
Кембалова змия - 1 брой
Царевичен смок - 3 броя
Воден варан - двойка
Паяк птицеяд - 4 броя
Мрежест питон -1 брой

Ако желаете да помогнете на някое от тези животни, може да се свържете с администрацията на зоопарка на телефон: 02- 868 20 43. Минималният месечен размер на помощта като осиновител е 100лв. месечно.

Дарителската сметка на Зоологическа градина -София е:
Общинска банка - клон Врабча
Банков код: 13073590
С-ка: 30101860016
БИН: 730400002