През юли National Geographic България ще ви отведе на пътешествие в света на появяващите се и изчезващи дунавски острови, на крайбрежните мочурищата и редките птици, които ги обитават.

Дунав е северна граница на страната ни и мнозина биха могли да предприемат подобно пътуване, но малцина го правят. Голямата река пази несамо спомените за миналото на България, но и част от нейните надежди за бъдещето.

В търсене на отговорите за съдбата на влажните зони, изчезващите животински и растителни видове, а и на целия дунавски басейн, авторът Любомир Кюмюрджиев и фотографът Светлана Бахчеванова посещават персинските блата и езерото Сребърна, плават покрай залетите гори на островите и птичите колонии там, разговарят със служители на паркове, резервати и музеи, рибари, лодкари, администратори и изследователи.

На адрес nationalgeographic.bg вижте снимки от дунавските острови, непубликувани в списанието.

National Geographic България ще ви разкаже още за Величието на Ангкор, за драстичните промени в климата, за гигантските телескопи от последно поколение, както и за нови открития, потвърждаващи еволюционната връзка на шимпанзетата с човека.

Разгледайте хронологичния преглед за развитието на телескопите от 1609 г. до наши дни на адрес nationalgeographic.bg.

Пак там вижте 3D филмчетата за Ангкор, научете повече за храмовете, божествата и историята на Кхмерската империя.