Най-голямата монета в света "Канадски кленов лист" (Canadian Maple Leaf) вече може да се види във виенския Музей за история на изкуството.

Тя е предоставена за монетната сбирка на музея дългосрочно назаем от фирмата Auer von Welsbach.

Монетата е от злато с невероятната чистота от 99,999 процента.

Ценният златен експонат от едната страна има изображение на кралица Елизабет II, а от другата кленов лист. Тежи 100 кг, дебелината й е 3 см, а диаметърът - около половин метър.

Монетата ще се съхранява в специална витрина, защитена срещу кражба и разбиване, защото в момента е оценена на 2 милиона евро, а е застрахована за 3 милиона.

Уникалната пара е изсечена от канадския монетен двор по повод 100-годишния му юбилей.

Днес в света има 5 такива монети. Първоначално било предвидено да бъдат направени 11, но по-късно броят е намален до 6. Една от тях трябвало да бъде бракувана, защото била с 2 грама по-лека.

В съседната витрина в музея е най-малката златна монета на античността. Тя тежи едва 0,24 грама, сечена е вероятно през II век пр.н.е. в долноавстрийско келтско селище и би се нанесла в "голямата си посестрима" точно 400 000 пъти.