Ако трябва да сме съвсем честни, не знаехме, че съществува Институт по икономика и мир, и бяхме изненадани от нетипичната комбинация на понятия в името му. 

Изглежда, че това е световно-призната организация със седалище в Сидни, Австралия, която, както можем да очакваме, изследва и анализира различни показатели по отношение на мира и състоянието на икономиката в глобален план.

Наскоро Институтът по икономика и мир публикува ежегодния си доклад с рейтинги за 163 държави, които отразяват нивото на мир на територията на всяка от тях, като в тези числа са калкулирани и коефициенти за: вътрешни и външни конфликти, тероризъм, политическа стабилност, бежански инициативи, търговия с оръжия, военни бюджети, нива на престъпност и още 17 други показателя.

Добрата новина за нас е, че сме на изключително престижното 26-то място, като се нареждаме в същата категория с държави като Швеция, Германия, Норвегия и Белгия.

Много по-напред сме от Гърция например, която е на 79-о място, или пък от Италия, която е на 38-мо. В същото време САЩ са запратени на 121-во място в класацията, което е разбираемо, предвид политическите и военните маневри на страната.

Първите пет в листата са респективно Исландия, Нова Зеландия, Австрия, Португалия и Дания.

Къде живеят най-щастливите хора

Къде живеят най-щастливите хора

Къде е България

Пълният списък, както и детайли от проучването, могат да бъдат намерени директно на сайта на Института.