Поредна българска хижа ще разчита на слънцето, за да задоволи сама енергийните си нужди. На хижа "Скакавица" в Рила бяха монтирани 16 фотоволтаични панела с площ около 26 кв.м и с обща генерираща мощност 4,96 kWp. Така най-старата хижа в страната ще може сама да си осигурява електричество за хладилници, осветление, комуникации и отопление.

Снимка 446599

Източник: Грийнпийс България

В слънчев ден фотоволтаичният генератор ще произвежда до 20 kWh електричество. То ще се използва за моментната консумация през деня, а излишното остатъчно електричество ще се съхранява в акумулаторен блок, който ще осигурява захранване през нощта.

Фотоволтаиците бяха монтирани от осем курсисти от обучението на "Грийнпийс" България и Сдружение "Център за енергийни решения" за монтьори на фотоволтаични централи. То цели да стимулира използването на енергия от възобновяеми източници. Хижа "Тъжа" в Стара планина вече разполага с подобна система за осигуряване на електричество, осигурена от "Грийнпийс" и "Център за енергийни решения".