Високотехнологично арматурно табло намалява количеството информация, което се появява пред водача в случай, че той е в стрес. Така вниманието на шофьора си остава насочено към пътя.

Коли с "интелигентното" табло ще се появят до 5 години на пазара, твърдят германски инженери.

Установено е, че подобна техника намалява времето за реакция при шофьорите, подложени на стрес, и намалява разсейването им. Това доказват учени от Берлинския технически университет след поредица експерименти, в които следят мозъчната дейност на водачите с електроенцефалограми.

"Сега разполагаме с технология за мозъчен интерфейс, която може да превърне това нещо в реалност", твърди Клаус-Роберт Мюлер, ръководител на проекта.

Резултатите показват, че с помощта на таблото реакциите на шофьора се ускоряват с 100 милисекунди - достатъчни, за да се намали спирачния път с 3 метра при скорост от 100 км/ч.