Още от училище знаем, че полът на жената се определя от двете ѝ Х хромозоми, а този на мъжа - от комбинацията XY. Това означава, че всички яйцеклетки носят по една Х хромозома, а сперматозоидите могат да носят или Х, или Y.

Така полът на заченатото бебе се определя от това дали яйцеклетката е била оплодена от сперматозоид, носещ Х или Y хромозома. Затова се смяташе, че вероятността да се роди момче или момиче е 50%, но въпреки това забелязваме, че в някои семейства преобладават момчетата, а в други - момичетата.

Снимка 379532

Източник: iStock

Според анализ на данните, обхващащ 927 родословни дървета, съдържащи информация за 556 387 души от Северна Америка и Европа и датиращи от 1600 г., някои мъже са генетично предразположени да имат повече момчета, а други - да имат повече момичета.

Първите изглежда произвеждат повече сперматозоиди, носещи Y хромозома, а вторите произвеждат повече сперматозоиди, носещи Х хромозома.

Жените също носят гена, който определя дали ще се раждат повече момчета или момичета, но той не проявява действието си веднага, а само се предава на синовете им.

Снимка 379567

Източник: iStock

Известно е, че всеки ген съществува в клетките ни в два варианта - един, унаследен от майка ни, и втори - от баща ни. Тези варианти се наричат алели.

И така, ако един баща има повече синове, отколкото дъщери, то значи носи алела за зачеване на момчета и неговите синове е много вероятно също да имат повече синове.

Снимка 379534

Източник: iStock

С това се обяснява и феноменът след Световните войни да са се раждали повече момчета. Това е така, защото ако един баща има повече синове и те са били изпратени на фронта, има по-голяма вероятност някой от тях да се завърне жив и да предаде гена за раждане на момчета нататък в поколенията.

Как изглежда една майка на седем деца

Как изглежда една майка на седем деца

И как го постига

Докато, ако друг баща е имал само един син и повече дъщери, вероятността той да се завърне жив и да предаде гена за раждане на момичета, е много по-малка.