Към момента китайското население наброява около 1.4 милиарда - около една пета от цялата популация на планетата. Огромната маса от хора изисква тотално нов подход към устройството на градовете и индустрията, като специалисти твърдят, че Китай ще положи основите на градовете на бъдещето, изпреварвайки Запада по много показатели.

Очакванията са 75% от всички жители на страната да живеят във високотехнологични градове до 2050 г., които ще напомнят кадри от фантастичен филм, а развитието на някои от технологиите на бъдещето вече е започнало.

Умни градове

От 2016 г. насам град Хангжу е своеобразен експеримент за това, което ще представляват китайските градове след няколко години. Абсолютно всичко в 9-милионния град се следи от изкуствен интелект, който събира всевъзможни данни и прави самостоятелни решения на тяхна база.

Снимка 333794

Източник: iStock

Всичко - от консумацията на вода и храна, та до всяко едно действие или покупка на гражданите, попада в полезрението на този софтуер, който прави изчисления в реално време за това как могат да се оптимизират процесите в града.

Идеята е цялата информация да се интегрира с компютърни системи, които да менажират всеки един аспект на живота в града по най-добрия начин, без да е нужна човешка намеса.

Транспортът на бъдещето

Ehang е китайски стартъп за автономни дронове, който наскоро получи разрешение от правителството на страната да стартира тестове в реална среда.

Идеята е да се започне плавен преход от масовия автомобилен транспорт в градовете към въздушен такъв, който ще е много по-щадящ за околната среда и ще подлежи на по-ефективна регулация.

Снимка 333795

Източник: iStock

Единственият земен транспорт, който ще бъде функционален занапред, е железопътният. С малката разлика, че влаковете, които CASIC (китайският еквивалент на НАСА) разработва в момента, ще се движат с около 400 км/ч и ще левитират над земята чрез магнити.

Храна от ново поколение

Най-големият проблем, който Китай ще трябва да разреши в градовете на бъдещето, е този с изхранването на населението, тъй като урбанизацията ще заличи голяма част от стандартното земеделие.

Снимка 333792

Източник: Sasaki

В Шанхай вече се тестват ферми от ново поколение, разположени в самия град, които позволяват вертикално отглеждане на различни култури в градска среда. Експерти и анализатори твърдят, че този метод неминуемо ще завладее и западния свят, а Китай ще се превърне в глобален лидер в новия вид земеделие.