Ново изследване показва, че противно на наблюдението, че през последните няколко десетилетия ветровете на земята са се забавили, изглежда това не важи за последните 10 години. Учени от Принстън искали да изследват забавянето на ветровете, когато установили точно обратното явление.

Те изследвали данните от девет хиляди метеорологични станции по света за времето от 1970 г. насам и открили, че в продължение на 30 години ветровете са забавяли скоростта си, но през последното десетилетие тя отново се е повишила.

Това означава, че климатичните промени благоприятстват справянето с тях. Звучи объркващо на пръв поглед, но по-бързите ветрове, означават повече зелена енергия чрез дейността на ветрогенераторите.

Снимка 453835

Източник: iStock

Ускорените ветрове може да повишат добива на електроенергия от ветрогенераторите с една трета до 2024 г. Ръководителят на изследването, проф. Женжонг Зенг, смята, че е възможно именно по-бързите ветрове, а не иновациите в технологиите да са причината за подобряването на енергодобива от тези съоръжения през последните години.

Според авторите а проучването, ускоряването на ветровете вероятно ще продължи поне още едно десетилетие и ще ни помогне в борбата с климатичните промени. Те смятат, че климатолозите трябва да обърнат по-голямо внимание на взаимовръзката между скоростта на ветровете и климатичните промени.