Акселометрите (сензорите за движение) в смартфоните ни могат да отчитат кога вървим или седим, кога телефонът ни е в джоба и кога не е, дали бягаме или караме колело и т.н.

Имайки предвид колко чувствителни са тези сензори, не би било странно да предположим, че биха могли да засичат и по-сериозни смущения и вибрации, като тези от земетресенията например.

Оказва се, че още през 2016 г. учени от Бъркли, Калифорния, са създали приложение на име MyShake, което прави именно това - усеща кога започва земетресение и моментално известява собственика на телефона.

Но как би могло приложението да различи между вибрации в земята и вибрации, идващи от движение в автомобил или друго превозно средство?

Тайната е в това, че MyShake не разчита на вибрациите, усетени само от един смартфон, а от данни, идващи от много смартфони в даден регион.

Така когато смартфоните в даден район започнат да отчитат вибрации от земетресение едновременно, приложението "разбира", че явлението не е налице само за един-двама потребители, а става въпрос за нещо по-мащабно, и моментално известява за опасността.

Земетресенията и на какво се дължат

На какво се дължат земетресенията

Плаваме върху океан от огнена течност

Това, разбира се, означава, че ефективността на MyShake би зависела от броя на хората, които са инсталирали програмата на телефоните си.

Към момента те са над 320 000 и през последните три години приложението е идентифицирало и реагирало на над 980 земетресения.

Земетресенията и едно легло, спасяващо живот

Леглото, което може да спаси живота ни

Едно страхотно изобретение

Проблемът обаче е как да накараме няколко милиарда потребители да инсталират MyShake.

Именно върху този казус работят хората зад MyShake в момента, като целта им е да убедят големите технологични производители или законодателството, че MyShake трябва да се превърне в задължително приложение за всеки смартфон - в името на общото благоденствие.