Често се прокрадва темата за създаването но дизайнерски бебета - с цвят на очите, ръст и интелект, какъвто родителите си "изберат". Доколко това е научна фантастика или реалност от близкото бъдеще? Ново проучване, публикувано на 12 ноември в научното списание Cell, приземява бъдещите родители, на които може би им е хрумвало, че това скоро ще бъде възможно.

В момента при ин витро процедура се дава възможност на родителите, преди ембрионите да бъдат имплантирани в матката, от тях да се вземе по една клетка и да се направи диагностика за наличието на тежки генетични заболявания. На базата на резултатите се решава дали даден ембрион да бъде имплантиран.

Но много от външните белези и интелектуалните способности на човека, не се определят от един ген, а са изключително комплексни - зависят както от многобройни различни генетични фактори, така и от средата, в които се развива детето.

Снимка 454918

Източник: iStock

Учените установили, че дори да беше етично ембрионите да се избират на база потенциалния им ръст или интелигентност, то тези, за които се предполага, че ще бъдат най-високи или най-умни, ще бъдат само с три сантиметра по-високи и с три точки по-умни на IQ-теста от средните стойности за което и да е дете на дадена двойка.

В проучването взели участие 28 семейства с огромен брой деца - до около 20, за да може да се направи някакъв статистически достоверен извод. Само в седем от тези семейства детето, което според генетичния анализ трябвало да е най-високо, наистина било такова. При пет от семействата, то се оказало дори по-ниско от средностатистическото за семейството дете.

Снимка 454919

Източник: iStock

След подробен анализ на всички данни, заключението на учените е, че създаването на дизайнерско бебе засега остава само в научната фантастика. И за добро. Децата ни не са някакъв аксесоар или предмет - те са дар и трябва да ги обичаме такива, каквито са.