През последните 50 години сме успели да утроим количеството на ресурсите, които извличаме от планетата, докато популацията ни е скочила двойно, съобщава доклад на ООН.

Оказва се, че добивът на земни ресурси е един от най-вредните за живота на Земята процеси и отговаря за цели 53% от глобалните емисии на въглероден диоксид, и за 80% от загубата на животински и растителни видове. 

Снимка 412132

Източник: iStock

Важно е да се отбележи, че в тези числа не влиза замърсяването, което се причинява при горенето и термичната обработка на различните видове ресурси. 

Данните сочат, че от 1970 г. насам добивът на горива (петрол, руда и газ) е скочил от 6 милиарда тона на 15 милиарда, докато извличането на пясък и чакъл за бетон се е увеличило с невероятните 36 милиарда тона и към днешна дата възлиза на 44 милиарда.

Снимка 412133

Източник: iStock

Добивът на метали пък се е увеличавал с по 2.7% на година за последните 50 години и към днешна дата отговаря за 20% от всички случаи на здравословни проблеми, причинени от въздушни замърсявания. 

Насекомите на Земята изчезват с невероятни темпове

Насекомите на Земята изчезват с невероятни темпове

Шестото масово изчезване на видовете е факт

Според статистиките на ООН, всеки средностатистически човек "консумира" по средно 10 тона ресурси на година, като това число включва и хранителните такива. 

Снимка 412135

Източник: iStock

Любопитното е, че растящите цифри при извличането на ресурси са имали пряк позитивен ефект върху възхода и ръста на световната икономика, но през 2000 г. този ефект драстично започва да намалява, най-вече заради увеличение на оперативни разходи.

"Копаенето" обаче все пак продължава да расте.

Как кокошките ще променят лицето на Земята завинаги

Как кокошките ще променят лицето на Земята завинаги

Археолозите на бъдещето ще са в шок