Съществуват най-различни свободни съчинения относно произхода на нашата планета и за момента теорията за Големия взрив е тази, която се приема единодушно от учените. Бе отговор обаче остава въпросът какво се е случило преди това.

Космосът, ароматите, които могат да се усетят там, и откъде идват те

На какво мирише в Космоса

Доста интересен микс

Теоретичният физик и бивш председател на катедрата по астрономия в Харвард, Ейбрахам Лоуб я доразвива и предлага нова хипотеза. В своя скорошна публикация в Scientific American той пише, че нашата Вселена може да е била умишлено създадена от по-напреднал клас форми на живот.

В статията си Лоуб излага предположението си, че извънземните биха могли да създадат "бебе вселена", като използват квантово тунелиране. Това би обяснило плоската геометрия на нашата вселена с нулева нетна енергия.

Снимка 551404

Източник: iStock

Лоуб доразвива и идеята за скалата на развитите цивилизации (A, B и др.) и определя нашето място, като стъпва на факта, че на Земята не можем да възпроизведем астрофизичните условия, довели до нашето съществуване. "Ние сме технологична цивилизация на ниско ниво, класифицирана в клас C по космическата скала", уточнява ученият.

Бихме заели по-високо ниво в йерархията, ако притежавахме способността да пресъздадем условията за обитаване на нашата планета, когато слънцето изгасне. Но поради склонността "да унищожаваме естественото местообитание" чрез изменението на климата, според него ние трябва да бъдем понижени до клас D.

Пентагонът, НЛО, извънземните, докладът за необясними небесни феномени и какво да очакваме от него

Има ли извънземни - Пентагонът готви доклад

Все още знаем малко за него

Според Лоуб трябва "смирено" да търсим "по-умни деца в нашия космически блок" чрез нови телескопи, което прави Галилео Галилей. "В противен случай нашето пътуване може да не завърши добре, подобно на динозаврите, които доминират на Земята, докато обект от Космоса не опетнява илюзията им", цитират учения от Dazed.