Какво е бъдещето на банкирането? Най-сигурният отговор ще разберем след 20 години.

Икономистите винаги имат повече от едно обяснения, когато нещо вече се е случило. Предсказването обаче е по-сложната част - само мога да припомня как никой не успя да предвиди голямата финансова криза от 2008 година преди тя да се случи.

Според експертите обаче едно е сигурно - нуждите на клиентите от финансово посредничество няма да се променят. Дейността на банките по събиране на депозити и даване на кредити е бизнес, съществувал от векове и най-вероятно ще продължи да съществува и в бъдеще, независимо от технологичната революция. Но тя може да доведе до промяна на начина, по който финансовите институции осъществяват бизнеса си.

И все пак: още е твърде рано да се обявява "смърт на банките".

Ситуацията изглежда по следния начин: банковият бизнес е работил по различен начин в различните исторически периоди и най-вероятно ще продължи да прави това и в бъдеще.

Това, което се промени след последната финансова криза, е ореолът на тайнственост на банковия бизнес, вкойто те бяха обвити. Другото, което се променя, е необходимостта да се предоставят банкови услуги 24 часа, седем дни в седмицата, при това без да се ходи до банков офис,а от мобилните устройства.

Прогнозите на експертите са, че в бъдеще всеки ще е в състояние да сглобява като частица от лего финансова услуга, по собствен модел, според нуждите си. И това се нарича дигитализация и цифровизация.

Искат или не, банките са принудени да предоставят по-добри услуги, притиснати от конкуренцията на финтех-индустрията. Времената, в които, теглихме номерчета в банковите клонове и чакахме по няколко часа да се освободи гише, за да извършим банкова транзакция, вече са отминали. И макар банките най-вероятно да страдат по тези времена, те трябва да се променят и нагласят към новите условия.

Какви са новите условия?

Новите предложения на финтех индустрията са истински ужас за традиционното банкиране. Технологиите включват разплащане в реално време - често с ползването на криптовалути и с ползването на смартфон; изключителна сигурност на транзакциите; далеч по-ниски такси и комисиони; достъпност и мобилност (транзакциите се осъществяват от мобилен телефон навсякъде, където има достъп до интернет); предоставяне на възможност за онлайн депозити с далеч по-добри лихви; алтернативна форма за финансиране с платформи от потребител до потребител и много други.

Само преди 5 години всичко това бе немислимо. Днес обаче на традиционните банки им се налага да се адаптират изключително бързо, ако не искат да загубят своите позиции.

Дори кредитните карти се развиват. Пластиката става един архаизъм. Днес и най-простият телефон има изключителна изчислителна мощност. Така че имаме в джобовете си изключително съвършен уред, който има и камера за ириса и пръстови отпечатъци и въпроса е как ще го ползваме, за да получаваме финансови услуги.

Идеята за нова валута, която ще превземе света е напълно актуална (става въпроса за биткойна). Технологията обаче може да се използва от традиционните банки по начин, който позволява по-сигурно, по-бързо и най-вероятно по-евтини услуги. Няма технология без недостатъци.

При биткойна например огромна част от разходите за поддържане на системите за разплащане се прехвърлят на потребителите. Вкъщи те трябва да имате скъпи процесори, сървъри и необходимостта да станете администратори на съществена част от системата. Което вече започва да се вижда, че е доста трудоемък и енергоемък процес.

Или може да се каже, че всички, които оповестяват "смъртта на банките", малко са подранили.

Основата на бизнеса не се е променила. След десет години най-вероятно той ще има нужда от хора с висока компетентност в сферата на информационните технологии, защото се превръща в администриране на процеси в реално време, които изискват огромен ИТ-ресурс. И докато преди 15 години това е било отдел, днес е сърцевината на банковия сектор.

И ако не друго, може да се обобщи, че банките разполагат с достатъчен ресурс да се предпазят от новите технологии, просто като ги купят, или копират, ако сметнат, че тези нови фактори са сериозна заплаха пред тяхното екзистенциално съществуване.

На този етап, много от най-големите финансови институции са предпочели да се "съюзят с врага си", докато го проучват и изучават и се опитват да оценят бъдещите щети от революцията във финансовия свят.

И това е добре за всички нас - потребителите на банковите услуги. Защото само преди 10 години, банките бяха абсолютен монопол, който не се притесняваше да върви срещу всички, уверени в своята незаменимост. Днес обаче, банките не изглеждат толкова уверени и спокойни.