Японското правителство обмисля пакет от стимули, възлизащ на около 10 трилиона йени (87,87 млрд. Долара), за да компенсира влиянието на увеличението на данъка върху продажбите през следващата година и да увеличи разходите за обществени сгради след серия от природни бедствия, пише Reuters.

Някои от средствата ще отидат за мерки, обявени преди това, като например данъчни облекчения за закупуване на автомобили и ваучери за пазаруване, за да помогнат на домакинствата с ниски доходи.

Правителството също така се стреми да харчи повече за инфраструктурата и предотвратяването на бедствия, заради притеснения от нарастващите глобални рискове, посочват източници, които отказват да бъдат идентифицирани, тъй като пакетът не е финализиран.

Възможно е правителството да разпредели тези разходи за повече от една година, според източници. Данъкът върху продажбите в страната се очаква да нарасне до 10% през октомври 2019 г. от сегашните 8%.

Целта на увеличаването на данъците е да се осигурят средства по разходите за социално осигуряване в условията на застаряване на населението и да се спре изпращането на сметките за това на бъдещите поколения, писа Mainichi Japan края на миналия месец.

Министър-председателят Шиндзо Абе вече каза, че ще освободи храната и някои ежедневни стоки от данъка, за да смекчи ефекта, но все още има голяма загриженост, че увеличаването на данъците ще наруши потребителското търсене и настроение.

Данъчното увеличение може да струва на гражданите около 5,6 трилиона йени, според оценката на Японската централна банка. Някои длъжностни лица искат да предприемат стъпки, за да компенсират тази тежест колкото е възможно повече.

Пакетът от стимули поражда безпокойство за държавния дълг на Япония, който е двойно по-голям от икономиката на страната, възлизаща на 5 трилиона долара. Япония е най-задлъжнялата страна в света, измерено чрез дълг към брутен вътрешен продукт. Към 2018 г. съотношението на дълга на Япония към БВП достига най-високото си ниво от 254%.

Размер на държавен дълг на Япония

Снимка 388415

Източник:tradineconomics

Държавен дълг на Япония, Италия, САЩ, Гърция; (% от БВП)

Снимка 388456

Източник: OECD

Източник:OECD