Румен Цонев е главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп. Компанията се занимава с рудодобив и преработка на минерални суровини, производство на крайни метални продукти, комплексен индустриален сервиз, технологичен инженеринг и търговия. Money.bg му зададе няколко въпроса във връзка с кампанията "Твоите 25 причини да избереш България"

Какво e Вашето образование - как го избрахте, къде завършихте и как Ви помогна за кариерата?

Завършил съм Висшия химикотехнологичен институт, който сега е Химикотехнологичен и металургичен университет в гр. София, със специалност "Металургия на цветните метали".

Как стигнахте до най-високата позиция в компанията и кое лично качество смятате, че най-много Ви помогна затова?

За да успяваш, по принцип трябва да се трудиш много, да бъдеш упорит и добросъвестен, дисциплиниран и не на последно място - да имаш късмет.

Защо избрахте да работите в България?

Причината е в моя оптимизъм и вътрешна убеденост, че човек и в България може бъде успешен и удовлетворен от професията си.

Според Вас кои са най-важните качества, за да успее човек в България?

Както вече казах - трудолюбие, амбиция, упоритост и адаптивност. Разбира се, много важно е всеки сам за себе си да определи в коя сфера ще се чувства най-добре. Когато човек "открие" професия, която да го прави щастлив и да му носи удовлетворение, то тогава шансовете му за успех се увеличават.

Кое е най-важното качество, което търсите у младите/новите служители?

На първо място трябва да имат желание - за работа, за учене и за развитие. Ние от КЦМ 2000 Груп смятаме, че преди да постигнеш каквото и да е, трябва първо да го поискаш, а щом имаш желание - можеш да постигнеш всичко.

Какво трябва да се промени в образованието?

На мнение съм, че образованието трябва да се променя и развива спрямо развитието на учениците, на технологиите и на времето.

Какъв тип служител предпочитате - завършил в България или завършил в чужбина?

В КЦМ 2000 Груп не отсяваме кандидатите за работа спрямо това къде са завършили, а спрямо качествата, които изброих в предишните въпроси.

По-скоро оптимист или по-скоро песимист сте за бъдещето на България?

По-скоро оптимист!

Какво прави Вашата компания за развитието на образованието в България?

Чрез Българската асоциация на металургичната индустрия работим с представители на висшите учебни заведения и професионалните гимназии. Правим предложения за промяна в учебните програми и планове, по които работят, за да бъдат те по-полезни за учащите.

Според Вас как може да бъде решен проблемът с намирането на кадри в България?

Това, което правим в тази посока, е приемане и последователно изпълнение на собствена Програма за осигуряване потребностите на дружествата от Групата с квалифициран персонал в областта на цветната металургия, ремонта и поддръжката. Също така осъществяваме съвместни дейности за подготовка и обучение на бакалаври и магистри в ХТМУ.

Кое е умението/качеството, което най-често липсва на младите/новите служители?

Според мен желание за работа и за развитие.

Колко важна трябва да бъде заплатата за начинаещия служител?

Заплатата е важна, но не бива да е водеща за начинаещите служители. Все повече се налага бонусният принцип, който обвързва месечното възнаграждение на служителите с личните им постижения, т.е. колкото по-добре се справяш, толкова по-висока заплата получаваш.

Снимка 338603

"PwC България", водеща консултантска компания и работодател с над 168-годишна история, организира кампанията "Твоите 25 причини да избереш България" в подкрепа на младите и амбициозни студенти. По повод 25 години от създаването й "PwC България" заедно с водещи компании партньори ще подкрепи 25 български студенти със стипендии по 6000 лв., стажове в престижни компании и менторство. Близо 1300 студенти, обучаващи се в страната или чужбина, изпратиха есета на тема "Моите 25 причини да избереш България" и кандидатстваха в конкурса. Победителите ще бъдат избрани от независимо жури и ще бъдат обявени официално на 1-ви март.